Übersetzungen Polnisch Kesicki
ermächtigter Übersetzer Polnisch Deutsch

 

 

 

Jeśli chcielibyście Państwo uzyskać informacje o naszych stawkach (honorarium), prosimy o bezpośrednie skontaktowanie się z nami. Generalnie ceny są wzorowane z JVEG (ostatnio zmienione  na podstawie ustawy z dnia  23.07.2013 (BGBl. I S. 2586) m.W.v. 01.08.2013)

 

Dokumenty tłumaczenia uwierzytelnione:

Prosimy o zeskanowanie dokumentów, których tłumaczenie chielibyście mi Państwo zlecić i przesłanie ich w formie pliku PDF pocztą elektroniczną.

W ciągu najbliższych paru godzin otrzymacie Państwo ofertę obejmującą uwierzytelnione tłumaczenie przekazanych mi dokumentów.

Ceny stałe:

odpis świadectwa urodzenia lub aktu małżeńskiego

50 €

świadectwo o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego

50 €

świadectwo szkoły podstawowej lub zawodowej, świadectwo maturalne (w zależności od ilości stron), dyplom  ukończenia studiów wyższych

55 €

prawo jazdy

50 €

jednostronicowy dokument / jednostronicowe zaświadczenie

55 €

E-Mail
Anruf
Karte
Infos