Polnisch Übersetzungen Kesicki
Email: info@kesicki.de 
Tel.: 0160 90506136

vom OLG Düsseldorf emächtigter Übersetzer und beidigter Dolmetscher

CENNIK

Jeśli chcielibyście Państwo uzyskać informacje o naszych stawkach (honorarium), prosimy o bezpośrednie skontaktowanie się z nami. Generalnie ceny są zgodne z JVEG (ostatnio zmienione  na podstawie ustawy z dnia  23.07.2013 (BGBl. I S. 2586) m.W.v. 01.08.2013)

 Dokumenty tłumaczenia uwierzytelnione:

Ceny stałe

odpis świadectwa urodzenia lub aktu małżeńskiego

40,- €

świadectwo o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego

40,- €

świadectwo szkoły podstawowej lub zawodowej, świadectwo maturalne,
dyplom ukończenia studiów wyższych

50,- €

prawo jazdy

40,- €

jednostronicowy dokument / jednostronicowe zaświadczenie

50,- €

 

Prosimy o zeskanowanie dokumentów, których tłumaczenie chielibyście mi Państwo zlecić i przesłanie ich w formie pliku PDF pocztą elektroniczną.

W ciągu najbliższych paru godzin otrzymacie Państwo ofertę obejmującą

uwierzytelnione tłumaczenie przekazanych mi dokumentów.