Polnisch Übersetzer Kesicki
ermächtigter Übersetzer & beeidigter Dolmetscher

Jeśli chcielibyście Państwo uzyskać informacje o naszych stawkach (honorarium), prosimy o bezpośrednie skontaktowanie się z nami. Generalnie ceny są wzorowane z JVEG (ostatnio zmienione  na podstawie ustawy z dnia  23.07.2013 (BGBl. I S. 2586) m.W.v. 01.08.2013)

 Dokumenty tłumaczenia uwierzytelnione:

Ceny stałe 

Prosimy o zeskanowanie dokumentów, których tłumaczenie chielibyście mi Państwo zlecić i przesłanie ich w formie pliku PDF pocztą elektroniczną.

W ciągu najbliższych paru godzin otrzymacie Państwo ofertę obejmującąuwierzytelnione tłumaczenie przekazanych mi dokumentów.   

odpis   świadectwa urodzenia lub aktu małżeńskiego

50,- €

świadectwo o   zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego

50,- €

świadectwo   szkoły podstawowej lub zawodowej, świadectwo maturalne, dyplom ukończenia studiów wyższych

50,- €

prawo jazdy

50,- €

jednostronicowy dokument /  jednostronicowe zaświadczenie

55,- €